Proteomická Laboratoř
Oddělení Analýzy fyziologicky aktivních látek Fyziologického ústavu AVČR, v.v.i.Plošná elektroforéza

Zpět do Proteomické laboratoře