Proteomická Laboratoř
Oddělení Translační metabolismus (dříve Analýza fyziologicky aktivních látek) Fyziologického ústavu AVČR, v.v.i.

Kontakt E-mail: Ivan.Miksikfgu.cas.cz


Vzhledem k zrušení stále funkčního hmotnostního spektrometru (MaXis Q-TOF) k 12. 2022 nebudou prováděny již žádné proteomické analýzy
Omluváme se za tuto událost, kterou nelze změnit/ovlivnit.


Prováděné proteomické analýzy:

 • Proteomická analýza tkáně (využívající 1D a 2D elektroforézu ve spojení s nanoLC a MS)
 • Cílená analýza proteinů/peptidů (spoty apod.)
 • Určení specifických proteinů/peptidů ve vzorcích (tkáních apod.) včetně stanovení analýzy změn jejich zastoupení
 • Analýza posttraslačních modifikací proteinů/peptidů (např. glykace apod.)  Jiné analýzy využívající elektroforetické (2D, 1D, IEF, kapilárně elektromigrační), chromatografické (HPLC, nanoLC) a MS metody (příklady):

 • Analýza aminokyselin (volných i vázaných v proteinech)
 • Analýza steroidů (a steroidního metabolismu)
 • Analýza pigmentů
 • Analýza léčiv
 • atd., atd. (záleží na domluvě - možnosti jsou široké!)

  Metody:

  Příprava vzorku:

 • Extrakce na SPE kolonkách (např. metabolické studie)
 • Extrakce na špičkách Zip-Tip (např. analýza proteinů/peptidů)
 • Extrakce kapalina-kapalina (např. analýza pigmentů)
 • Derivatizace (např. analýza aminokyselin, oxo-reaktivních látek)
 • Štěpení proteinů v gelu (SDS-PAGE nebo 2D-PAGE) trypsinem po obarvení Coomassie Blue (návod)

  Analytické metody:

  Plošná elektroforéza (SDS-PAGE, IEF, 2D), dokumentace gelů (skenery)

  Podrobné informace

  MaXis - high-resolution tandem mass spectrometry (Q-TOF) (Bruker Daltonics)

  EASY-nLC - nanoLC system

  Proteomic software (Proteinscape)

  Podrobné informace

  Fotografie ze stěhování a instalace Q-TOF MaXis Q-TOF MaXis

  Hewlett-Packard (Agilent) HPLC 1100 System. HPLC systém: degasér, binární pumpa, autosampler, termostatovaná kolona. Detektory: DAD, fluorescenční, radioaktivní (s pevnou i průtokovou scintilační celou), evaporative light-scattering detector

  Bruker HCTultra ETD II

  Proteomic software

  CE-MS coupling (Beckman P/ACE 5000 and Agilent MSD 1100)

  Kapilární elektroforéza: Agilent 7100 s DAD detektorem a možností spojení s MS

  Capillary electrophoresis: two systems by Beckman (5500 and 5000) with three detectors: UV, DAD and LIF (laser-induced fluorescence).  Příklady publikačních výstupů!


  Fotografie ze stěhování a instalace Q-TOF MaXis Q-TOF MaXis

  Last update: December 6, 2022